ALV en meer

Beste Quinto leden,

Vanaf vrijdag 25 februari zijn veel Corona maatregelen opgeheven. Dit betekent voor ons als vereniging dat veel activiteiten weer plaats mogen vinden. Zelf persoonlijk ben ik daar heel erg blij mee. Dit is voor iedereen natuurlijk anders. Het is van belang dat we elkaar daarin respecteren.

Sinds het begin van de Corona hebben we twee jaar de ALV doorgeschoven vanwege de maatregelen. Het bestuur heeft besloten deze plaats te laten vinden op woensdag 20 april om 20.00.

Voor het bestuur zijn we op zoek naar een penningmeester en secretaris/ overig. We gaan afscheid nemen van Willem Klaucke als penningmeester en Bart van der Kolk als secretaris. Graag kandidaten voor deze functies een bericht aan m.wubs@hotmail.com. Het is van belang dat deze functies opgevuld worden voor het draaiende houden van de vereniging.

Tot slot heeft het bestuur besloten vanwege de lockdown en het niet kunnen volleyballen in deze periode om  de 3e termijn van de contributie niet te innen. De betaling voor de 4e termijn zal in maart gebeuren.

Het bestuur

Stem voor onze club!

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 gaat van start!

Stemmen
Leden van Het Drentse Land brengen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren van 4 t/m 25 oktober hun stem uit op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt.

Tijd om campagne te voeren
De volledige deelnemerslijst vind je terug op onze website. Hier kun je ook het promotiemiddelpakket downloaden om actief aan de slag te gaan. Heb je dit nog niet gedaan, ga er dan nu mee aan de slag. Want elke stem telt!

Ga naar de website

Wij wensen Volleybalvereniging Quinto veel succes!

Met vriendelijke groet,

Directeur coöperatieve Rabobank
Martin Eising

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Seizoen 2021 – 2022 is van start gegaan. De afgelopen twee jaar zijn twee instabiele jaren geweest waarbij Corona veel invloed heeft gehad op de trainingen en competities. Competities werden afgebroken en er was veel onzekerheid wanneer en of deze opgestart konden worden. Helaas hebben we weinig samen onze geliefde sport kunnen uitoefenen maar…… we zijn weer los!!

Inmiddels zijn de zaaltrainingen weer begonnen en zijn ook de eerste wedstrijden gespeeld in de Nevobo competitie.

We verwelkomen een nieuw heren team. Dit team zal uitkomen als heren 2 in de eerste klasse. De leden van dit team zijn geen onbekenden voor Quinto. Deze heren hebben na een uitstapje bij Smash Beilen besloten bij Quinto terug te keren om hier in een eigen team verder te volleyballen, dit in overleg met de TC.

Zowel bij de senioren als recreanten hebben we leden zien gaan, wat natuurlijk jammer is voor ons als vereniging. Hierdoor zijn zowel bij de dames recreanten als senioren teams bij elkaar gevoegd om toch voldoende bezetting in de teams te houden. Een pluim voor Rob van Zwieteren die hier wat hoofdbrekens over heeft gehad.

Vanaf 25 september worden de regels verder versoepeld en wordt de anderhalve meter regel losgelaten. Toch blijven we te maken hebben met de coronamaatregelen. Zo moeten de bezoekers (vanaf 13 jaar) bij een bezoek aan de sportkantine een Corona toegangsbewijs laten zien. Tevens sluit de sportkantine om 00.00 uur.

Laat dit geen belemmering zijn om bij Nico en Kim een drankje of frikandelletje te nuttigen.

Zij kijken ook naar ons uit!!

Het bestuur heeft een algemene ledenvergadering gepland op woensdag 17 november om 20.00 uur. De laatste ledenvergadering dateert alweer van november 2019. Het bestuur heeft de ledenvergadering van 2020 afgelast vanwege Corona.

Laten we er samen weer een sportief en gezellig seizoen van maken en met elkaar de sportieve verbinding zoeken die we de afgelopen twee jaar zo gemist hebben.

Namens het bestuur,

Michel Wubs

Jubileumfeest

Beste Quintoleden, 

Het is nu half mei en onder normale omstandigheden is eind mei het einde van het zaalseizoen en de start van het beachseizoen. Helaas was afgelopen seizoen vanwege Corona geen normaal seizoen en konden wij, als volleybal liefhebbers met elkaar, weinig aan onze favoriete sport besteden. De hoop is gevestigd op de start van het nieuwe zaalseizoen in september en in de tussentijd mogen we natuurlijk gelukkig wel buiten beachvolleyballen.

Zoals eerder gemeld konden we het 50-jarig jubileum niet vieren met elkaar vanwege de coronamaatregelen. Op dit moment is er wel sprake van enige versoepeling, maar onvoldoende om alsnog verantwoord als vereniging een jubileumfeest te vieren in juni. Het bestuur heeft daarom besloten, in samenspraak met de jubileumcommissie, het 50-jarig jubileum niet nogmaals op te schorten naar september, maar te kiezen om dit groots te vieren in 2025 tijdens het 55-jarig jubileum. De organisatie hiervan komt dan in handen van een nieuwe (nog samen te stellen) commissie. Wij bedanken Monique, Aranka, Mandy, Joanne, Frank en Michel voor hun inzet.  

Het bestuur

Van het bestuur…

Beste Quinto leden,

Het coronavirus en de hieraan gekoppelde maatregelen hebben flinke consequenties voor ons als volleyballiefhebbers. We hebben nu al lange tijd onze geliefde sport niet uit kunnen oefenen. Het einde lijkt op dit moment nog ver weg en het is gissen hoe alles zich verder ontwikkelt.
De kosten voor Quinto lijken voor de rest van het seizoen laag te blijven. Derhalve heeft het bestuur het volgende besluit genomen:

  • Periode 1 van dit seizoen is reeds geïncasseerd en wordt niet terugbetaald
  • De periodes 2, 3 en 4 worden niet in rekening gebracht
  • De “Tikkies” die zijn verstuurd voor de bestelde jubileum shirts en hoodies moeten wel betaald worden

Verder lijkt ook het organiseren van een evenement nog ver weg. Het 50-jarig jubileum
feest is destijds verplaatst naar juni. De vraag is of dit gehaald kan worden in de huidige
omstandigheden. Het bestuur zal in overleg met de jubileumcommissie kijken wat de
opties zijn en hier op een later tijdstip verder over berichten.

Het Bestuur

Van de voorzitter…

Beste Quinto leden,
2020 had voor Quinto een bijzonder jaar moeten worden.
Een bijzonder jaar is het geweest, jammer genoeg niet het jaar wat wij voor ogen hadden. Corona heeft ervoor gezorgd dat wij het jubileum van 50 jaar Quinto niet hebben gevierd en dat wij onze geliefde sport slechts beperkt hebben kunnen uitoefenen.
2021 start onzeker met betrekking tot de voortgang van trainingen en competitie.
Laten we met elkaar hopen dat 2021 het jaar wordt waarin we:
  • Het 50 jarig jubileum groots gaan vieren
  • Samen met onze tegenstanders in de competitie de krachten kunnen meten
  • Tijdens de training weer afgemat worden door onze trainers
  • Het nieuwe hekwerk op het beachvolleybalveld kunnen uittesten
  • Bij Nico een lekker drankje of frikandel kunnen bestellen in de kantine
Kortom: dat we met elkaar gezond blijven!
Het bestuur wenst iedereen een gezond en sportief 2021 toe!

Corona en volleybal en meer

Van de voorzitter…..

Inmiddels zijn er op 14 oktober meer uitgebreide maatregelen genomen vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in Nederland. Deze maatregelen hebben als consequentie dat voor zowel jeugd als volwassenen de competitie tijdelijk is stilgelegd. We weten niet hoe lang dit gaat duren, laten we hopen dat dit niet zo lang is. De jeugd tot en met 17 jaar mag gewoon blijven trainen. Als bestuur hebben we besloten dat dit ook binnen Quinto kan en mag, met inachtneming van de richtlijnen van de Nevobo. Deze zijn te vinden op de Nevobo site.

Het bestuur heeft vanwege de uitgebreidere Corona maatregelen besloten de ALV, die gepland stond in de tweede week november te verplaatsen naar begin volgend jaar. Hiervoor zullen we zo spoedig mogelijk een nieuwe datum plannen. We willen in elk geval eerst de ontwikkelingen afwachten met betrekking tot het coronavirus.
Wij willen jullie als leden verder informeren over het feit dat het bestuur besloten heeft om de Sponsorcommissie en Redactiecommissie op te heffen. Dit doen we met pijn in het hart, maar we zien ons geen andere keuze. Aanleiding is dat ondanks herhaaldelijke oproepen binnen de vereniging, niemand zich gemeld heeft om de huidige, nog overige commissieleden te ondersteunen. Daarnaast  speelt mee dat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten van de Quinto Quote.
Dit betekent het einde van de Quinto Quote en er zullen geen nieuwe sponsoren gezocht worden voor o.a. kleding voor teams. Teams zullen dit vanaf nu zelf moeten organiseren. Dit betekent dat kosten voor aanschaf van teamtenues voor rekening van de leden komt.
Het is spijtig, maar realiteit.
Het bestuur wil de leden van de Redactiecommissie (Getrude, Joop en Frank S) en de leden van de Sponsorcommissie (Virginia, Richard en Joop) bedanken voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren.
Tot slot wil het bestuur melden dat wij zullen kijken naar de restitutie van de contributie in de coronaperiode. Hierbij willen we in eerste instantie kijken naar welke kosten we als vereniging wel of niet moeten maken in deze periode. Hierover later meer.

Fluit- en telschema 1e helft 2020-2021

GRAAG GOED LEZEN:

Het fluit- en telschema voor de 1e helft van het seizoen is gereed.

Aandachtspunt voor de jeugdwedstrijden op zaterdag is dat meisjes A door iedereen gefloten mag worden maar meisjes B én C alleen door diegenen die over een licentie of vaardigheidsbewijs beschikken (zie bijgaande foto)! Let op; in verband met Corona is het verstandig een eigen fluit mee te nemen. Heb je deze niet, dan zijn ze beschikbaar in de sporthal (blik met tekst ‘schone fluiten’). Deponeer de fluit na de door jouw gefloten wedstrijd in het daarvoor bestemde blik (‘gebruikte fluiten’) op de wedstrijdtafel! Vóór de volgende thuiswedstrijden worden deze grondig gereinigd. NEEM DE FLUITEN A.U.B. NIET MEE!

Veldindeling training 2020-2021

De trainingen in de zaal gaan weer beginnen! De senioren starten aanstaande dinsdag 18 augustus en de jeugd begint op 25 augustus (dit i.v.m. vakantie van een aantal jeugdtrainers). Het schema gaat hierbij. Voor de jeugd (én ouders) zijn er de volgende aanwijzingen:

De jeugd hoeft onderling geen 1,5 m afstand te houden, maar moet deze afstand wel (zo veel mogelijk) tot de trainer houden. Graag voor en na de training handen wassen. Kleedkamers, douches en toiletten zijn open voor gebruik. Maar kom en ga zoveel mogelijk in sportkleding. Douche het liefste thuis. Kleding en tassen graag meenemen in de sportzaal om ruimte te behouden in de kleedkamers. Halen en brengen (van kinderen) gaat volgens het kiss and ride principe. Brengen en halen vanaf de parkeerplaats waarbij de 1,5 meter in acht wordt genomen. Maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig. Na het sporten de sportzaal en kleedkamers graag zo snel mogelijk verlaten.

Voor de rest gelden hier ook de algemene regels:
– Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
– Hoest en nies in je elleboog
– Was vaak je handen
– Houd 1,5 meter afstand tot volwassenen

De competitie zal halverwege september starten (voor de C, B en A jeugd) De eerste wedstrijden staan inmiddels als concept op de wedstrijdkalender. De mini’s zullen dit seizoen aan een aantal minitoernooien mee doen, zodra hier meer informatie over is, zullen we dit doorgeven.

Kindpakket – zodat ieder kind kan sporten!

Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke activiteiten. Bijvoorbeeld sporten, zwemles, schoolreis of naar muziekles. Ook als zijn of haar ouders hiervoor geen of weinig geld hebben. Dat vinden we in Midden-Drenthe belangrijk. Daarom heeft de gemeente voor gezinnen met een laag inkomen het Kindpakket. Sinds kort maakt ‘Bartje leert zwemmen’ ook onderdeel uit van het Kindpakket. Met deze regeling kunnen kinderen uit minimagezinnen gratis hun zwemdiploma halen.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor regelingen uit het Kindpakket?

Of wil je meer weten over de mogelijkheden?

Kijk dan op www.middendrenthe.nl/kindpakket of neem contact op met één van de medewerkers van de Gemeentewinkel via (0593) 53 92 22. Op afspraak langskomen in de Gemeentewinkel kan natuurlijk ook.