Corona en volleybal en meer

Van de voorzitter…..

Inmiddels zijn er op 14 oktober meer uitgebreide maatregelen genomen vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in Nederland. Deze maatregelen hebben als consequentie dat voor zowel jeugd als volwassenen de competitie tijdelijk is stilgelegd. We weten niet hoe lang dit gaat duren, laten we hopen dat dit niet zo lang is. De jeugd tot en met 17 jaar mag gewoon blijven trainen. Als bestuur hebben we besloten dat dit ook binnen Quinto kan en mag, met inachtneming van de richtlijnen van de Nevobo. Deze zijn te vinden op de Nevobo site.

Het bestuur heeft vanwege de uitgebreidere Corona maatregelen besloten de ALV, die gepland stond in de tweede week november te verplaatsen naar begin volgend jaar. Hiervoor zullen we zo spoedig mogelijk een nieuwe datum plannen. We willen in elk geval eerst de ontwikkelingen afwachten met betrekking tot het coronavirus.
Wij willen jullie als leden verder informeren over het feit dat het bestuur besloten heeft om de Sponsorcommissie en Redactiecommissie op te heffen. Dit doen we met pijn in het hart, maar we zien ons geen andere keuze. Aanleiding is dat ondanks herhaaldelijke oproepen binnen de vereniging, niemand zich gemeld heeft om de huidige, nog overige commissieleden te ondersteunen. Daarnaast  speelt mee dat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten van de Quinto Quote.
Dit betekent het einde van de Quinto Quote en er zullen geen nieuwe sponsoren gezocht worden voor o.a. kleding voor teams. Teams zullen dit vanaf nu zelf moeten organiseren. Dit betekent dat kosten voor aanschaf van teamtenues voor rekening van de leden komt.
Het is spijtig, maar realiteit.
Het bestuur wil de leden van de Redactiecommissie (Getrude, Joop en Frank S) en de leden van de Sponsorcommissie (Virginia, Richard en Joop) bedanken voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren.
Tot slot wil het bestuur melden dat wij zullen kijken naar de restitutie van de contributie in de coronaperiode. Hierbij willen we in eerste instantie kijken naar welke kosten we als vereniging wel of niet moeten maken in deze periode. Hierover later meer.

Comments are Closed